balkanpopust@gmail.com

LAVLI TRAVEL

Skeniraj QR code ili klikni i ostvari popust

broj popusta: 5

Turistička agencija u svojoj ponudi ima aranžmane za: -Izleti po Srbiji -Banje Srbije -Evropski gradovi -Letovanja

LAVLI TRAVEL - LOGO

GARANCIJE PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,

2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,

3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,

4.potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i

2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0029/2020 od 14.01.2021. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14,

Broj bankarske garancije L/G 28543/21 od 15.01.2021. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD.

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Popusti

... koje ti poklanja ovaj LAVLI TRAVEL

10% popusta na izlete u Srbiji

10% popusta na izlete u Srbiji

Srbija

  Izleti u Srbiji: -Tara -Vrelo Mlave -rupanj-Mačkov kamen-Tekeriš -Divčibare -Banja Ždrelo -Manastir Tumane -Fruškogorski manastiri -Dvorci Vojvodine -Manastir Zaova Krupjansko vrelo i manastir Gornjak -Golubac, manastir Tumane i Srebrno jezero -Subotica i Palić -Resavska pećina -Oplenac i Topola -Đavolja varos -Obedska bara -Smederevo i Viminacija -Negotin i Rogljevačke pimnice
10% popusta na izlete u regionu

10% popusta na izlete u regionu

Region

  Izleti u regionu: -Etno selo “Stanišići” -Sarajevo -Višegrad
10% POPUSTA NA EVROPSKE GRADOVE

10% POPUSTA NA EVROPSKE GRADOVE

Evropa

  Putovanje u evropske gradove: -Mostar (3 dana, 1 nocenje) -Sarajevo (3 dana, 1 nocenje) -Trebinje ( 1 noćenje) -Istanbul ( 5 dana/2 noci, 6 dana/3 noćenja, 7 dana/4 noćenja, 8 dana/5 noćenja)
10% POPUSTA NA BANJE U SRBIJI

10% POPUSTA NA BANJE U SRBIJI

Srbija

  Banje u Srbiji: -Krupanj -Banja Koviljača
10% POPUSTA NA LETOVANJE

10% POPUSTA NA LETOVANJE

Svet

  Destinacije za letovanja 2021: -TURSKA: -Kumburgaz -Kušadasi -ALBANIJA: -Saranda -Ksamil -Drač -GRČKA: -Paralija