Srbija

 

4900 rsd grejač umesto 6000 rsd za klima uredjaj sa uracunatim popustom 18%

Najveći broj klima uređaja mogu da greju na temperaturi do -5 stepeni(odnosi se na spoljašnu temperaturu). Izuzev inverterski klima koje mogu da rade do -20stepeni.

Koji je to glavni razlog zbog čega klime nemogu da rade ispod -5stepeni? Klime prilikom grejanja kondezuju vodu na kondezatoru spoljne jedinice.Voda silazi niz kondezator u tacnu spoljnje jedinice i kroz otvor na tacni izlazi iz nje. Kada je temperatura ispod nule tada dolazi do zamrzavanja vode u tacni spoljnje jedinice i do brzog zaleđavanja celog kondezatora spoljnje jedinice, što prouzrokuje slabo grejanje i čestog pokušavanja klime da otopi led, tako što mesto grejanja počne hlađenje.Tada samo dolazi do povećanja leda na kondezatoru, gde često dolazi i do nemogućnosti rada ventilatora spoljnje jedinice.

Postoji mogućnost ugradnje grejača u spoljnju jedinicu i nedozvoljavanje stvaranja leda.Grejač je silikonski kabal dužine 7m,koji je povezan sa termostatom. Napajanje dobija iz spoljašne jedinice. Na termostatu se reguliše kada će se uključiti grejač. Obično se zada termostatu da se automatski grejač pali na nula stepeni, kada klima radi.Jačina grejača je 200 W (vati).

Pre nego što počnemo sa montažom grejača, moramo spoljašnu jedinicu otvoriti, skinuti prednju masku. Grejač obmotavamo oko kompresora približno četiri puta. Jedan njegov kraj ostavljamo kod kompresora.

Drugi kraj pustamo u tacnu klime i pomoću silikona ga fiksiramo, gde ga provlačimo ispod i iza kondezatora. Njegov drugi kraj se završava provlačenjem kroz otvor za odvod vode iz tacne. Prvi kraj povezujemo sa

termostatom,a za napajanje termostata uzimamo struju iz spoljašne jedinice. Na termostatu podešavamo,na kojoj temperaturi da se pali grejač .Najbolje je podesiti da to bude na 0 stepeni. Grejač se pali

samo,kada klima radi i kada je temperatura ispod 0 stepeni.