20000 dinara umesto 25000 dinara

Ginekološke intervencije: eksplorativna kiretaža, kiretaže, polipektomija, skidanje ranice na grliću, biopsija grlića materice