1) AKCIJSKI PAKET ZA VOĐENJE TRUDNOĆE 28000 dinara umesto 41780 dinara

Prvi lekarski pregled  trudnice u prvom trimestru trudnoće

Određivanje starosti trudnoće I termina porođaja po Negelovom pravilu

Osnovni ginekološki pregled  koji obuhvata ultrazvučni pregled, kolposkopski pregled i Papanikolau test, cervikalni I vaginalni bris

Laboratorijska analiza krvne slike, i pregled urina

Merenje telesne težine i krvnog pritiska

* Preporuka za prenatalni test

2) Kontrolni pregled u 12.nedelji trudnoće

Ultrazvučni pregled

Skrining na hromozomopatije – DOUBLE TEST

Merenje telesne težine I krvnog pritiska

3) Kontrolni ultrazvučni pregled u 20.nedelji trudnoće

*Preporuka za ekspertni UZ

4) Kontrolni lekarski pregled u 28.nedelji trudnoće

Ginekološki ultrazvučni pregled

Merenje telesne težine I krvnog pritiska

5) Kontrolni pregled u 36.nedelji trudnoće

Ginekološki ultrazvučni pregled sa procenom veličine ploda

Laboratorijska analiza krvne slike I pregled urina

Cervikalni I vaginalni bris

Merenje telesne težine I krvnog pritiska