15000 dinara umesto 30000 dinara

Hirurška intervencija u lokalnoj anesteziji na telu: lipoma, ateroma, mladeža, urasli nokat, urasla dlaka ili zapaljenske promene 9800, a više intervencija po 8900