2500 dinara umesto 6000 dinara

Ponuda obuhvata pregled lekara specijaliste dermatologa sa dermatoskopijom mladeža i nalazom lekara specijaliste