16000 dinara umesto 40000 dinara

PRP tretman kolena, ramena, kuka, skočnog zgloba