220 dinara umesto 1000 dinara

Ponuda obuhvata: Uslugu provere bezbednosti kočionig ulja profesionalnim uređajem! Testiranje motornog ulja svih gradacija na procenat vlage od 1% do +4%

Većina vozača dobro zna da je redovna zamena antifriza i ulja u motoru osnovna radnja koju svako treba obaviti ako misli na održavanje svog automobila. Ali šta je sa kočionim uljem? Za Vašu informaciju svako ko godišnje pređe od 15000 do 20000 km, pritisne pedalu kočnice i do 75,000 puta. Isto tako više od polovine vozača kao najveći strah po pitanju automobila navodi strah od kvara na kočnicama.